LOADINGLOADING...!

    Ngày Huấn Luyện - Training Day - 2001

    Ngày Huấn Luyện (Training Day) (2001)Vào ngày đầu tiên của mình vào công việc như một viên chức ma tuý, một cảnh sát mới làm việc với một thám tử bất hảo không phải là những gì ông ta xuất hiện.

Server HotVN

Trailer