LOADINGLOADING...!

    Ngày Nào Đó - One Day - 2011

    Trong phim Ngày Nào Đó (One Day) Emma Morley (Anne Hathaway) và Dexter Mayhew (Jim Sturgess) gặp nhau sau lễ tốt nghiệp vào ngày 15 tháng 7 năm 1988. Họ cùng ngủ qua đêm nhưng đồng ý chỉ là bạn bè.

Server HotVN