LOADINGLOADING...!

    Ngày Tàn Của Vũ Trụ - Death Of The Universe - 2012

    Phim Ngày Tàn Của Vũ Trụ (Death Of The Universe) của National Geographic cho ta quan sát và khám phá các mô hình và giả thuyết về tương lai của vũ trụ. Liệu vũ trụ của chúng ta sẽ kết thức trong một Big Crunch như người ta từng dự đoán, hay vũ trụ sẽ là mở khi mà năng lượng tối (dark energy) sẽ hoàn toàn thắng thế so với vật chất tối (dark matter)?...

load player

Server HotVn2