LOADINGLOADING...!

    Ngay Trong Bóng Tối - And Soon The Darkness - 2010

    Ngay Trong Bóng Tối (And Soon the Darkness) (2010)Stephanie (Amber Heard) và Ellie (Odette Yustman) là 2 người bạn người Mỹ cùng nhau đi dã ngọai về một miền quê của Argentina. Khi Ellie bị mất tích một cách bí ẩn thì Stephanie phải tìm cách tìm ra Ellie trong khi tính mạng của Stephanie cũng đang gặp nguy hiểm

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer