LOADINGLOADING...!

    Ngày Xửa Ngày Xưa Phần 4 - Once Upon A Time Season 4 - 2014

     Có một khu rừng ma thuật, với tất cả các nhân vật cổ tích mà ta biết. Hay ta tưởng là biết ... Một ngày, họ thấy chính mình, bị mắc kẹt trong cái nơi, mà tất cả những hạnh phúc mãi mãi, đều bị đánh cắp. Thế giới của chúng ta. Và đây là cách mà nó xảy ra...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn