LOADINGLOADING...!

    Nghệ Nhân Sushi - Jiro Dreams Of Sushi - 2011

    Nghệ Nhân Sushi (Jiro Dreams of Sushi) (2011)Bộ phim không chỉ nói về món ẩm thực Nhật truyền thống sushi, giới thiệu 1 trong các nhà hàng Michelin 3 sao đáng thưởng thức nhất, mà còn nêu 1 tấm gương sáng về chí tiến thủ của đầu bếp Jiro, yếu tố làm nên thành công của ông.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer