LOADINGLOADING...!

    Nghi Phạm Vô Hình - The Usual Suspects - 1995

    Nghi Phạm Vô Hình (The Usual Suspects) (1995)Trên boong một chiếc tàu tại San Pedro, California, một con số faceless xác định là "Keyser" nói với một người đàn ông bị thương được gọi là Keaton (Gabriel Byrne). Hai nói chuyện một thời gian ngắn, sau đó xuất hiện Keyser bắn Keaton trước khi thiết lập các ablaze tàu. Ngày hôm sau, FBI Agent Jack Baer (Giancarlo Esposito) và Mỹ đại lý hải quan đặc biệt Dave Kujan (Chazz Palminteri) đến nơi ở San Pedro cách riêng biệt để điều tra những gì đã xảy ra trên tàu. Có vẻ như là chỉ có hai người sống sót: Roger "Verbal" Kint (Kevin Spacey), một nghệ sĩ con với bại não, và một h&..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer