LOADINGLOADING...!

    Ngọa Hổ Tàng Long - Crouching Tiger Hidden Dragon - 2000

    Ngọa hổ Tàng Long (Crouching Tiger Hidden Dragon) (2000)Hai chiến binh trong việc theo đuổi của một thanh kiếm bị đánh cắp và kẻ chạy trốn một nổi tiếng được dẫn đến một kỹ năng thể chất bốc con gái của nhà quý tộc, ai là người có một ngã tư trong cuộc sống của cô.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer