LOADINGLOADING...!

    Ngôi Nhà Mật Ngọt - At Home With Love - 2006

    Có được một sự nghiệp của riêng mình, đó là mơ ước của mỗi một con người Hong Kong. At Home with Love, là câu chuyện xung quanh những phong ba bão táp của ngành bất động sản tại Hong Kong, với biết bao sự cạnh tranh, sự nỗ lực để giữ vững sự nghiệp của mình !

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn