LOADINGLOADING...!

    Ngỗng Trời - The Wild Geese - 1978

    Ngỗng Trời (The Wild Geese) (1978)Một đa quốc gia Anh tìm cách lật đổ một nhà độc tài luẩn quẩn ở Trung Phi. Thuê một ban nhạc (chủ yếu ở độ tuổi) lính đánh thuê ở London và gửi chúng để lưu các nhà lãnh đạo phe đối lập có đức mà bị cầm tù cũng là người bị bệnh nặng và do để thực hiện. Chỉ khi nhóm nghiên cứu đã thực hiện một giải cứu hoàn hảo, đa quốc gia, không có một thỏa thuận với nhà độc tài luẩn quẩn rời nhóm lính đánh thuê để thoát ra theo hơi nước của riêng mình và trả thù..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer