LOADINGLOADING...!

    Người Dơi Trở Lại - The Dark Knight Rises - 2012

    Bối cảnh phim The Dark Knight Rises (Người Dơi Trở Lại) đã 8 năm kể từ ngày Người Dơi qui ẩn giang hồ (trong phim, kể từ phần The Dark Knight), sau khi chấp nhận gánh những tội lỗi mà Harvey Dent đã gây ra, nhằm giữ cho thành phố Gotham hình tượng một người anh hùng mà họ cần, người giúp nhân dân tin vào công lý và cái thiện. Như vậy, Người Dơi chấp nhận sự truy đuổi của cảnh sát và trở thành kẻ đứng ngoài vòng pháp luật.

Server HotVN