LOADINGLOADING...!

    Người Đua Diều - The Kite Runner - 2007

    Người Đua Diều (The Kite Runner) (2007)Sau khi dành nhiều năm ở California, Amir trở về quê hương của mình ở Afghanistan để giúp Hassan người bạn cũ, có con trai đang gặp rắc rối.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer