LOADINGLOADING...!

    Người Lạ Hoàn Hảo - Perfect Stranger - 2007

    Người Lạ Hoàn Hảo (Perfect Stranger) (2007)Nhà báo A đi bí mật để chồn ra doanh nhân Harrison Hill là kẻ giết người của người bạn thời thơ ấu của cô. Trong vai trò là một trong những temps của mình, cô tham gia vào một trò chơi trực tuyến mèo và chuột.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer