LOADINGLOADING...!

    Người Phiên Dịch - The Interpreter - 2005

    Người Phiên Dịch (The Interpreter) (2005)Lừa dối và mưu đồ chính trị diễn ra bên trong Liên Hiệp Quốc, đại lý dịch vụ Mỹ bí mật được phân công điều tra một thông dịch viên nghe được một âm mưu ám sát.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer