LOADINGLOADING...!

    Người Tay Kéo - Edward Scissorhands - 1990

    Người Tay Kéo (Edward Scissorhands) (1990) Giới Thiệu:Lâu, lâu lắm rồi… trên đỉnh đồi kia là toà lâu đài cổ kính của một nhà sáng chế tài ba, ông đã chế tạo ra rất nhiều thứ… và ông còn chế tạo ra một con người, ông cho anh ta một trái tim, một bộ óc… gần như mọi thứ để có thể là một con người. Nhà sáng chế đã rất già, và ông đã mất khi chưa hoàn chỉnh được con người mà ông đã tạo ra… Và anh ta đã bị bỏ lại với thân hình chưa hoàn chỉnh và cô độc một mình… Tên anh ta l&agrav..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer