LOADINGLOADING...!

    Người Vận Chuyển - Transporter - 2012

    Trong phim Người Vận Chuyển (Transporter) Chris Vance là Transporter. Ông vận chuyển bất cứ điều gì, bất cứ nơi nào, cho bất cứ ai. Một cựu lực lượng đặc biệt, ông được đào tạo lái xe, và trong chiến đấu, kỹ năng sinh tồn. Một người đàn ông xác định và tính toàn vẹn, ông luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình và tuân thủ bởi ba những quy định rất cụ thể: Không bao giờ thay đổi thỏa thuận, không có tên, không bao giờ mở gói...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn