LOADINGLOADING...!

    Nhà Máy Hooligan - The Hooligan Factory - 2014

    "Bộ phim kể về anh chàng Danny, bị đuổi khỏi trường học và sống chung với nhà Nội, anh chàng vẫn tiếp tục quậy cho đến khi bị gởi vào nhà tù. Ở đây Danny vẫn muốn trở thành tay chơi số 1,....."

load player

Trailer