LOADINGLOADING...!

    Nhà Vua Nói Lắp - The Kings Speech - 2010

    Nhà Vua Nói Lắp (The Kings Speech) (2010)The King's Speech là một bộ phim thiên về lịch sử. Bộ phim nói về Vua George VI do Colin Firth đóng và một bác sỹ trị liệu Lionel Logue do Geoffrey Rush đóng, người đã giúp Vua George VI vượt qua chứng nói lắp.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer