LOADINGLOADING...!

    Nhất Đỏ Nhì Đen 3 - Who's The Winner 3 - 1993

    Bộ phim Nhất Đỏ Nhì Đen 3 (Who's The Winner 3) trong đó có ba người được xếp vị trí cao trong làng cờ bạc: Trình Dật Phong, Tưởng Quyền, Dịch Thiên Dương.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn