LOADINGLOADING...!

    Nhật Ký Công Chúa 2: Đám Cưới Hoàng Gia - The Princess Diaries 2: Royal Engagement - 2004

    Nhật Ký Công Chúa 2: Đám Cưới Hoàng Gia (The Princess Diaries 2: Royal Engagement) (2004)Bây giờ định cư ở Genovia, công chúa Mia phải đối mặt với một sự mặc khải mới: cô ấy bị tiền đề cho một cuộc hôn nhân sắp xếp để có người cầu hôn tiếng Anh.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer