LOADINGLOADING...!

    Nhật Ký Đỗ La La - Go Lala Go! - 2010

    Nhật Ký Đỗ La La (Go Lala Go!) (2010)Tôi thích Từ Tịnh Lôi là một nữ diễn viên và nghĩ ra đi của cô đằng sau máy quay cho thấy rất nhiều hứa hẹn. Tôi muốn tôi không có báo cáo rằng bộ phim mới nhất của cô là một sự thất vọng. Để công bằng, đó là một sự thất vọng vì nó không phải những gì tôi mong đợi từ cô ấy. Go Lala Go!, Trong đó cô sao và chỉ đạo, không có chiều sâu nghệ thuật của Thư Từ một phụ nữ vô danh hoặc Cha tôi và I. Go Lala Go! về thùng rác xúc tiến doanh nghiệp đói, và đó là lông tơ bắp rang tinh khiết, siêu-động và đầy đủ của costu..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer