LOADINGLOADING...!

    Nhật Ký Tiểu Thư Jones - Bridget Jones The Edge Of Reason - 2004

    Nhật ký tiểu thư Jones (2004)31 tuổi, xinh đẹp lại độc thân, Jones làm việc ở một nhà xuất bản sách tại London. Cuộc sống của nàng quyện với khói thuốc và hơi men. Chưa có ai làm nàng rung động. Chán nản, Jones thích cuộc sống phòng không chỉ với rượu và thuốc.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN