LOADINGLOADING...!

    Nhu Đạo Long Hổ Bang - Throw Down - 2004

    Nhu Đạo Long Hổ Bang (Throw Down) (2004)Tư Đồ Bảo, một cựu cao thủ Judo, từ bỏ môn võ học này chuyển qua làm ông chủ một quán bar và chìm vào rượu chè mà không rõ nguyên nhân. Nguy khốn kéo đến cùng lúc: Cựu thù đòi tái đấu, vị sư phụ nhờ Bảo giúp chỉnh đốn lại võ đường đang do đứa con bất tài cai quản.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer