LOADINGLOADING...!

    Những Cảnh Sát Gan Dạ - Rookie Blue - 2014

    "Phim kể về cuộc sống của năm cảnh sát trẻ đầy tham vọng, những người vừa tốt nghiệp từ trường đào tạo đặc biệt. Cũng giống như Grey’s Anatomy, họ không những phải học cách giải quyết những nhiệm vụ với tư cách cảnh sát, mà còn phải giải quyết các rắc rối xung quanh họ....."

load player

Trailer