LOADINGLOADING...!

    Những Nàng Thơ Của Goya - Goya's Ghosts - 2006

    Những Nàng Thơ Của Goya (Goya's Ghosts) (2006)Họa sĩ Francisco Goya phải đối mặt với một vụ bê bối liên quan đến nàng thơ của mình, những người được dán nhãn là kẻ dị giáo bởi một tu sĩ.

load player

Trailer