LOADINGLOADING...!

    Những Người Mặc Đồ Đen 2 - Men In Black 2 - 2002

    Trong phim Những Người Mặc Đồ Đen 2 (Men In Black 2): Sau cả cuộc đời cống hiến cho tổ chức MIB, Kay cảm thấy mệt mỏi vì phải đương đầu với quá nhiều áp lực trong công việc đặc biệt mà anh đang đảm trách. Kay yêu cầu Jay xóa toàn bộ ký ức của mình và trở về cuộc sống bình thường làm một nhân viên bưu điện.

Server HotVN