LOADINGLOADING...!

    Niệm Khúc Cuối - The Last Song - 2010

    Niệm Khúc Cuối (The Last Song) (2010)Một bộ phim tập trung vào một cô gái nổi loạn người được gửi đến một thị trấn bãi biển miền Nam cho mùa hè ở lại với cha cô. Thông qua tình yêu hỗ tương của họ về âm nhạc, bộ đôi xa lạ tìm hiểu để kết nối lại.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer