LOADINGLOADING...!

    Nineteen Eighty-Four - Nineteen Eighty-Four - 1984

    Nineteen Eighty-Four (1984)Nineteen Eighty-Four được George Orwell xuất bản năm 1984 là một câu chuyện giả tưởng kể về thế giới ở tương lai vào năm 1984. Khi đó, London chìm trong một thứ chủ nghĩa tập thể cực đoan với những người lãnh đạo sống trong các Bộ, mặc đồng phục, sinh hoạt theo giờ, phải triệt tiêu mọi ham muốn, bị theo dõi ngay tại chính nhà mình bởi một thứ máy móc vô cảm lẫn bởi những đứa con vô cảm của họ…

Server HotVN

Trailer