LOADINGLOADING...!

    Nữ Cảnh Sát Đẫm Máu - Tokyo Gore Police - 2008

     Đặt trong viễn cảnh thế giới tương lai của Tokyo, cảnh sát bị tư hữu hóa, bộ phim là câu chuyện về Ruka, nữ cảnh sát của một đội có nhiệm vụ phá hủy những kẻ sát nhân đột biến được gọi là “người-cỗ máy” có khả năng biến đổi bất cứ vết thương nào thành một dạng vũ khí cho bản thân.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer