LOADINGLOADING...!

    Nữ Đặc Cộng - Ameera - 2014

    Tại hải ngoại, nữ đặc công Amera đang chấp hành nhiệm vụ thì gặp sự cố phải tạm dừng, sau đó lại phát hiện trong nhà xảy ra chuyện. Amera quay về, cùng với bạn trai phát hiện ra nhiều nhân vật thần bí, âm mưu của tổ chức hắc ám cũng dần dẫn lộ diện

load player

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVn2

Server Plus Google