LOADINGLOADING...!

    Nữ Giác Đấu - The Legend Of Awesomest Maximus - 2011

    Nữ Giác Đấu (The Legend of Awesomest Maximus) (2011)"Chế" lại những bộ phim sử thi hoàng tráng, "The Legend of Awesomest Maximus" đồng thời khiến các fan của Gladiator, 300, Troy, Brave Heart... phát điên vì những trò lố của mình. Phim sử dụng không thương tiếc các câu đùa liên quan tới chuyện giường chiếu.

load player

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

TẠM NGƯNG CHIẾU PHIM

Server HotVn2

Trailer