LOADINGLOADING...!

    Ở Nhà Một Mình 3 - Home Alone 3 - 1997

    Ở Nhà Một Mình 3 (Home Alone 3) (1997)Alex Pruitt, một cậu bé chín sống ở Chicago, chống lại những tên trộm người tìm kiếm một chip bí mật hàng đầu trong chiếc xe hơi đồ chơi của mình để hỗ trợ các hành động tiếp theo của một tổ chức khủng bố của Bắc Triều Tiên.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer