LOADINGLOADING...!

    Oán Bạn Thâm Tình - The Womens Room - 2014

    Bộ phim nói về hai người phụ nữ, họ từng là bạn thân của nhau nhưng sau đó lại trở thành kẻ thù của nhau. Một người phụ nữ đã mất đi tất cả và cô phải đấu tranh để giành lại tình yêu cũng như căn phòng của mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn