LOADINGLOADING...!

    Oslo, Ngày 31 Tháng 8 - Oslo, August 31St - 2011

     Bộ phim kể về cuộc sống trong một ngày của Anders, một thanh niên trẻ đang hồi phục sau cai nghiện, và khoảng thời gian anh rời trại cai nghiện để đi phỏng vấn xin việc và gặp lại những người bạn cũ tại Oslo.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer