LOADINGLOADING...!

    Phi Ưng Phương Đông - Eastern Condors - 1986

    Trong phim Phi Ưng Phương Đông (Eastern Condors) Một kho vũ khí của quân đội Mỹ rơi vào tay quân đội nhân dân Việt Nam. Một nhóm tội phạm người Hoa được Mỹ huấn luyện thành một đội biệt kích tinh nhuệ lên đường nhằm phá hủy kho vũ khí quân sự này...

Server HotVN