LOADINGLOADING...!

    Phòng Của Người Hầu - The Maid’S Room - 2014

    "The Maid’s Room là một bộ phim kinh dị tâm lý tìm hiểu về các mối quan hệ phức tạp giữa sự thật và công lý, sự ngạo mạn và quyền lực, sự giàu có và sợ hãi."

load player

Trailer