LOADINGLOADING...!

    Phong Vân 1: Hùng Bá Thiên Hạ - The Storm Riders - 1998

    Trong phim Phong Vân 1 Hùng Bá Thiên Hạ (The Storm Riders) Hùng Bá (Sonny Chiba), bang chủ Thiên Hạ Hội, là một người có tham vọng bá chủ võ lâm .Ông ta tìm gặp Ni Bồ Tát để hỏi về vận mệnh của mình và được biết rằng: nếu ông ta tìm được Phong và Vân thì 10 năm cuộc đời ông ta sẽ trở nên vĩ đại, như được trở thành rồng.

Server HotVN