LOADINGLOADING...!

    Phóng Viên Capote - Capote - 2005

    Phóng Viên Capote (Capote) (2005)Truman Capote (Hoffman), trong quá trình nghiên cứu của ông cho cuốn sách In Cold Blood, một tài khoản của các vụ giết người của một gia đình Kansas, nhà văn phát triển một mối quan hệ chặt chẽ với Perry Smith, một trong những kẻ giết người.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer