LOADINGLOADING...!

    Quái Kiệt Thất Thế - The Losers - 2010

    Quái Kiệt Thất Thế (The Losers) (2010)Một nhóm mật vụ CIA được gửi đến khu rừng nhiệt đới nước Bolivia để thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ thấy mình bị phản bội bởi chính những kẻ đứng đầu tổ chức, mà kẻ chủ mưu chỉ được biết với cái tên Max.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer