LOADINGLOADING...!

    Quản Gia Bí Ẩn - Suspicious Housekeeper - 2013

    Bộ phim Quản Gia Bí Ẩn (Suspicious Housekeeper) nói về một quản gia bí ẩn trong gia đình của người chồng vừa đột ngột mất đi người vợ và mẹ. Các thành viên trong gia đình hầu như mất đi cảm xúc, người quản gia xuất hiện như một chất xúc tác hàn gắn lại nỗi đau, giúp các thành viên trong gia đình hòa giải các mối quan hệ và hiểu nhau hơn...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn