LOADINGLOADING...!

    Quý Bà Thư Ký - Madam Secretary - 2014

    "Bộ phim Madam Secretary (Quý Bà Thư Ký) lột tả một cái nhìn vào cuộc sống cá nhân và công việc của một thư ký của Nhà nước khi cô cố gắng để cân bằng công việc và cuộc sống gia đình,....."