LOADINGLOADING...!

    Ranh Giới Trắng Đen - Tarung: City Of The Darkness - 2011

    Phim Ranh giới trắng đen (Tarung City Of The Darkness) là bộ phim hành động có sự hợp tác sản xuất giữa hai nước Việt Nam – Indonesia. Phía Việt Nam: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện ảnh Vi Na, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Quảng cáo Nghiệp Thắng. Indonesia là công ty Jelita Alip Film.

load player

Server HotVn2