LOADINGLOADING...!

    Rửa Hận - Pay Back - 2014

    Phàn Thiếu Hoàng trong vai 1 tên gangster vừa được phóng thích khỏi nhà tù thì lại sa chân vào quá khứ tội lỗi khi hắn bị kẹt giữa một trận chiến băng đảng đẫm máu

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN