LOADINGLOADING...!

    Sát Nhân Dưới Đường Hầm - Urban Explorer - 2011

    Sát nhân dưới đường hầm (Urban Explorer) (2011)Trong phim Urban Explorer, một nhóm nhà thám hiểm đô thị thuê một người hướng dẫn địa phương, để khám phá thế giới bí ẩn dưới thủ đô Berlin. Người này đã dẫn họ vào mê cung của đường hầm thoát hiểm ngầm bên dưới thành phố. Nhưng họ không biết đang trở thành mục tiêu săn đuổi bởi tên sát nhân ẩn náo bên trong đường hầm...

load player

Trailer