LOADINGLOADING...!

    Sát Nhân Máu Lạnh - The Collector - 2009

    Sát Nhân Máu Lạnh (The Collector) (2009)Tuyệt vọng để trả nợ của mình để vợ cũ của mình, một lô cũ con một vụ cướp tại nhà quốc gia chủ nhân mới của mình, không biết rằng một tên tội phạm thứ hai cũng đã nhắm mục tiêu bất động sản, và dựng nó với một loạt các bẫy chết người.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer