LOADINGLOADING...!

    Sát Thủ Đầu Đạn - Headshot - 2011

    Sát Thủ Đầu Đạn (Headshot) (2011)phim nói về sự lừa dối, tham nhũng và khám phá các định nghĩa thực sự của công lý, Headshot (2011) là 1 một phim Thái Lan hấp dẫn, nhân vật chính là 1 hitman, người sống sót một cách thần kỳ sau khi với một phát súng vào đầu …

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer