LOADINGLOADING...!

    Sát Thủ Người Máy - The Machine - 2013

    Trong phim Sát Thủ Người Máy (The Machine) Vincent McCarthy nhà khoa học sau khi thất bại trong việc tạo nên một robot mô phỏng theo con người, anh đã tiếp tục nghiên cứu tạo nên một người máy có trí tuệ nhân tạo, có ý thức thực sự và đã thành công hơn mong đợi khi tạo nên một robot xinh đẹp nguyên mẫu của nữ giới- một Android tuyệt mỹ với những khả năng vô song, một trong những người máy tinh tế nhất của nhân loại và giữa họ phát sinh những tình cảm tốt đẹp, từ thành công này Vincent đã hướng đến phục vụ những con người khiếm khuyếch các cơ chi.....

Server HotVN