LOADINGLOADING...!

    Sáu Viên Đạn - 6 Bullets - 2012

    Sáu Viên Đạn (6 Bullets) (2012)Con gái của một cựu võ sĩ đã bị bắt cóc.Ông ta đã cố gắng giải cứu nhưng đều thất bại.Samson Gaul là một cựu lính đánh thuê và là chuyên gia trong việc tìm và giải cứu các trẻ em bị bắt cóc.Đã được ông cựu võ sĩ thuê để giái cứu con gái mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer