LOADINGLOADING...!

    Sẽ Có Đổ Máu - There Will Be Blood - 2007

    Sẽ Có Đổ Máu (There Will Be Blood) (2007)Bộ phim dựa trên tiểu thuyết Oil (Dầu mỏ) nổi tiếng của nhà văn Upton Sinclair viết năm năm 1927 kể về cuộc đời của tay buôn dầu mỏ Daniel Plainview, cuộc đời ấy đã thay đổi do những tham vọng và để đạt được giấc mơ Mỹ, bàn tay anh bắt đầu nhúng chàm để cuối cùng bị chính nó chôn vùi...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer