LOADINGLOADING...!

    Siêu Cớm - Hot Fuzz - 2007

    Siêu Cớm (Hot Fuzz) (2007)Đồng nghiệp ghen tị âm mưu để có được một cảnh sát London hàng đầu chuyển đến một thị trấn nhỏ và kết hợp với một đối tác mới Witless. Nhịp, cặp vấp ngã khi một loạt các tai nạn đáng ngờ và các sự kiện.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer